Khối Văn Phòng (7 vị trí đang tuyển)
Vị trí đang tuyển
Nơi làm việc
Trưởng nhóm Digital Marketing

Số lượng cần tuyển: 1 người

Thành phố Hà Nội

Chuyên viên Kinh doanh Online

Số lượng cần tuyển: 1 người

Thành phố Hà Nội

Nhân viên thiết kế UI/UX

Số lượng cần tuyển: 1 người

Thành phố Hà Nội

Trưởng phòng Kinh doanh Online

Số lượng cần tuyển: 1 người

Thành phố Hà Nội

Quản lý Kinh doanh Khu vực (ASM)

Số lượng cần tuyển: 2 người

Thành phố Hà Nội

Trưởng phòng Truyền thông Thương hiệu

Số lượng cần tuyển: 1 người

Thành phố Hà Nội

Nhân viên Thiết kế Giám sát

Số lượng cần tuyển: 2 người

Thành phố Hà Nội