Khối Văn Phòng (6 vị trí đang tuyển)
Vị trí đang tuyển
Nơi làm việc
CHUYÊN VIÊN TRADE MARKETING

Số lượng cần tuyển: 1 người

Thành phố Hồ Chí Minh

Thiết kế giám sát xây dưng

Số lượng cần tuyển: 1 người

Thành phố Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN TRADE MARKETING

Số lượng cần tuyển: 1 người

Thành phố Hồ Chí Minh

Nhân viên kỹ thuật bảo trì

Số lượng cần tuyển: 1 người

Thành phố Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì

Số lượng cần tuyển: 2 người

Thành phố Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Số lượng cần tuyển: 1 người

Thành phố Hồ Chí Minh