Khối Siêu Thị (17 vị trí đang tuyển)
Vị trí đang tuyển
Nơi làm việc
HCM_Nhân viên Bảo vệ

Số lượng cần tuyển: 10 người

Quản lí cửa hàng Long Thành - Đồng Nai

Số lượng cần tuyển: 1 người

Tỉnh Đồng Nai

nhân viên thu ngân - Quận 2 - Hồ Chí Minh

Số lượng cần tuyển: 1 người

Thành phố Hồ Chí Minh

Nhân viên tiếp đón (bảo vệ)

Số lượng cần tuyển: 4 người

Thành phố Hồ Chí Minh

Nhân viên bảo vệ

Mới Số lượng cần tuyển: 2 người

Thành phố Hồ Chí Minh

Nhân viên tư vấn - thu ngân Biên Hòa Đồng Nai

Số lượng cần tuyển: 4 người

Tỉnh Đồng Nai

Thành phố Hồ Chí Minh

Nhân viên Nam tư vấn bán hàng - Quận 7

Số lượng cần tuyển: 1 người

Thành phố Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG, THU NGÂN TẠI VĨNH LONG

Số lượng cần tuyển: 2 người

Tỉnh Vĩnh Long

Nhân Viên Bảo Vệ _ Bình chánh

Số lượng cần tuyển: 2 người

Thành phố Hồ Chí Minh