Khối Siêu Thị (19 vị trí đang tuyển)
Vị trí đang tuyển
Nơi làm việc
Nhân viên Bán hàng Quận 9

Mới Số lượng cần tuyển: 2 người

Thành phố Hồ Chí Minh

[Quận 8] Nhân viên Thu ngân

Mới Số lượng cần tuyển: 2 người

Thành phố Hồ Chí Minh

HCM_Nhân viên Bảo vệ

Số lượng cần tuyển: 10 người

Quản lí cửa hàng Long Thành - Đồng Nai

Số lượng cần tuyển: 1 người

Tỉnh Đồng Nai

nhân viên thu ngân - Quận 2 - Hồ Chí Minh

Số lượng cần tuyển: 1 người

Thành phố Hồ Chí Minh

Nhân viên tiếp đón (bảo vệ)

Số lượng cần tuyển: 4 người

Thành phố Hồ Chí Minh

Nhân viên bảo vệ

Mới Số lượng cần tuyển: 2 người

Thành phố Hồ Chí Minh

Nhân viên tư vấn - thu ngân Biên Hòa Đồng Nai

Số lượng cần tuyển: 4 người

Tỉnh Đồng Nai

Thành phố Hồ Chí Minh

Nhân viên Nam tư vấn bán hàng - Quận 7

Số lượng cần tuyển: 1 người

Thành phố Hồ Chí Minh