Khối Siêu Thị (19 vị trí đang tuyển)
Vị trí đang tuyển
Nơi làm việc
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG, THU NGÂN TẠI VĨNH LONG

Số lượng cần tuyển: 2 người

Tỉnh Vĩnh Long

Nhân Viên Bảo Vệ _ Bình chánh

Số lượng cần tuyển: 2 người

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh

Nhân viên Bán hàng_Quận Bình Thạnh, Quận 9

Số lượng cần tuyển: 2 người

Thành phố Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Vệ _ Gò Vấp

Số lượng cần tuyển: 5 người

Thành phố Hồ Chí Minh

Tỉnh Đồng Nai

Thành phố Hồ Chí Minh

Nhân viên Bán hàng _ Quận Tân Phú

Số lượng cần tuyển: 10 người

Thành phố Hồ Chí Minh