LỊCH SỬ NỘP HỒ SƠ
Chúc mừng bạn đã nộp hồ sơ thành công vào hệ thống phỏng vấn tự động của công ty Bibo Mart. Để tra cứu kết quả phỏng vấn vui lòng sử dụng số điện thoại đã đăng ký để tra cứu.