Xưởng may (1 vị trí đang tuyển)
Vị trí đang tuyển
Nơi làm việc
Thợ may

Số lượng cần tuyển: 20 người

Thành phố Hà Nội